Xarxa d’Itineraris Saludables

Què ès una xarxa d’itineraris saludables?

És un conjunt d’itineraris saludables connectats entre si. Els itineraris saludables són recorreguts que hem senyalitzat en el teu municipi perquè etserveixin de guia i d’orientació per caminar. En concret etrecomanem tresitineraris: el curt, el mitjà i el llarg

xarxa_itineraris_saludable_mapa

Descarregar pdf