Anunci del beneficiari de l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc

Benvolguts veïns i veïnes de Castell d’Aro.

Els volem informar que la concessió de l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc s’ha resolt de la següent manera:
Entre els dies 10 i 28 de novembre del 2018 es van presentar 3 propostes de les quals destaquem la seva qualitat i professionalitat. Deixant una difícil resolució la decisió presa per la junta avaluadora ja que el nivell de propostes era molt elevat per escollir el nou arrendatari. Les pliques eren les següents:

1.- Emilio Alvarez Sanchez/ Jordi Alvarez Sanchez /Ivan Arbones Casol
2.- Javier Garcia Hurtado / Isaac Cobo Displás
3.- Pedro Montiel Montiel

Després de les votacions i de tots els presents i la del posterior recompte, la persona que serà beneficiaria de la concessió, sempre que es compleixin tots els apartats del punt vuit del plec de condicions, és:

Javier Garcia Hurtado i Isaac Cobo Displás;

Tal com es va especificar al punt 11 del plec de condicions per optar a l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc, les propostes s’han portat a votació entre els membres de l’Associació Casino Castellarenc i altres representants d’associacions del poble.

Cal dir que dissabte 1 de desembre al Casino Castellarenc de 11h a 12h, s’informarà als interessats i/o veïns/es de la decisió presa.
Això vol dir que tothom que vulgui hi podrà assistir.

La Junta de l’Associació del Casino Castellarenc.