Anunci del beneficiari de l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc

Benvolguts veïns i veïnes de Castell d’Aro.

Els volem informar que la concessió de l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc s’ha resolt de la següent manera:

Entre els dies 8 i 25 d’octubre del 2022 es van presentar 5 propostes de les quals destaquem la seva qualitat i professionalitat. Deixant una difícil resolució a la decisió presa per la junta avaluadora ja que el nivell de propostes era molt elevat per escollir el nou arrendatari. Després de les votacions per part dels membres de la Junta i del posterior recompte, la persona que serà beneficiaria de la concessió, sempre que es compleixin tots els apartats del punt vuit del plec de condicions, és:

1.- Emilio Álvarez Sanchez / Jordi Álvarez Sanchez / Ivan Arbones Casol

Tal com es va especificar al punt 11 del plec de condicions per optar a l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc, les propostes s’han portat a votació entre els membres de l’Associació Casino Castellarenc.

Cal dir que avui dissabte 29 d’octubre al Casino Castellarenc de 11h a 12h, s’informarà als interessats i/o veïns/es de la decisió presa.

Això vol dir que tothom que vulgui hi podrà assistir.

La Junta de l’Associació del Casino Castellarenc.