Anunci del beneficiari de l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc

Benvolguts veïns i veïnes de Castell d’Aro.

Els volem informar que la concessió de l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc s’ha resolt de la següent manera:
Entre els dies 10 i 28 de novembre del 2018 es van presentar 3 propostes de les quals destaquem la seva qualitat i professionalitat. Deixant una difícil resolució la decisió presa per la junta avaluadora ja que el nivell de propostes era molt elevat per escollir el nou arrendatari. Les pliques eren les següents:

1.- Emilio Alvarez Sanchez/ Jordi Alvarez Sanchez /Ivan Arbones Casol
2.- Javier Garcia Hurtado / Isaac Cobo Displás
3.- Pedro Montiel Montiel

Després de les votacions i de tots els presents i la del posterior recompte, la persona que serà beneficiaria de la concessió, sempre que es compleixin tots els apartats del punt vuit del plec de condicions, és:

Javier Garcia Hurtado i Isaac Cobo Displás;

Tal com es va especificar al punt 11 del plec de condicions per optar a l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc, les propostes s’han portat a votació entre els membres de l’Associació Casino Castellarenc i altres representants d’associacions del poble.

Cal dir que dissabte 1 de desembre al Casino Castellarenc de 11h a 12h, s’informarà als interessats i/o veïns/es de la decisió presa.
Això vol dir que tothom que vulgui hi podrà assistir.

La Junta de l’Associació del Casino Castellarenc.

Plec mínim de condicions per optar a l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc

Anunci del Plec mínim de condicions per optar a l’explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc.

S’anuncia l’obertura dels terminis per a presentar les propostes:

1.- Entitat Adjudicadora: Casino Castellarenc

2.- Objecte del Contracte: Explotació i serveis del Bar del Casino Castellarenc

3.- Durada del contracte: 5 anys. Revisió del contracte bianual (silenci positiu).

4.- Data límit de presentació de les ofertes: 18 dies naturals comptadors a partir del dia 10 de novembre. En definitiva, fins el dia 28 de novembre inclòs.

5.- Lloc i dies per consultes informatives i/o per presentar les propostes: s’informarà a la pàgina Web del Casino Castellarenc (www.casinocastellarenc.org) i en cartells al mateix Casino.

6.- S’haurà de presentar diferent documentació PER DUPLICAT; cada còpia dins un sobre tancat (en total 2 sobres per aspirant):
a) Fotocòpia del DNI o de residència en vigor.
b) Currículum Vitae i fotografia tipus carnet.
c) Fotocòpia de la Vida Laboral personal.
d) Una proposta per escrit de: les activitats i serveis que vol oferir al Casino (tant d’explotació del local com activitats socials).
e) Una proposta econòmica / viabilitat econòmica.
f) Si s’escau, certificat d’empadronament pels empadronats, i document on s’expliciti l’arrelament social a Castell d’Aro.

7.- Factors puntuables (sobre 100 punts):
a) serà puntuable l’experiència en el sector de la hosteleria-serveis (20 punts) b) serà puntuable la proposta d’activitats i de serveis (40 punts)
c) serà puntuable la proposta econòmica (20 punts)
c) serà puntuable l’empadronament a Castell-Platja d’Aro i/o l’arrelament social a Castell d’Aro (20 punts)

8.- Obligacions del contractat:
a) dipositar un aval bancari de 12.000 Euros a l’entitat bancària de l’Associació Casino Castellarenc, per garantir el pagament de quotes i la perfecta conservació de les instal·lacions. Duració de l’aval: 12 mesos a partir de la signatura del contracte. En el cas de no presentar aquest aval en el termini d’una setmana, a partir del dia de la publicació de la plica, es considerà nula la candidatura guanyadora i s’adjudicarà a la segona proposta.
b) entregar la quantitat de 10.000 Euros a fons perdut a l’Associació Casino Castellarenc. Aquesta quantitat l’Associació la destinarà a realitzar les reformes necessàries al Casino. En el cas de no dipositar els diners la propera setmana, a partir del dia de la publicació de la plica, es considerà nula la candidatura guanyadora i s’adjudicarà a la segona proposta.
c) pagament pel lloguer de les instal·lacions: mínim de 1.450 euros mensuals revisables anualment segons l’IPC a partir del primer any de contracte.
d) totes les despeses derivades de l’explotació aniran a càrrec del concessionari. Tots els impostos i taxes, exceptuant la contribució urbana (IBI), són a càrrec del concessionari.
e) en el cas que hi siguin, els drets d’explotació de les màquines escurabutxaques i de jocs seran per a l’arrendatari.
f) la neteja general de tots els locals de l’edifici del Casino aniran a càrrec de l’arrendatari i s’hauran de realitzar diàriament.
g) el concessionari té l’obligació de servir a socis i clients en qualsevol de les dependències del local.

9.- Obligacions de l’Associació Casino Castellarenc
a) Pagament de la contribució urbana anual (IBI).

10.- Distribució i usos dels espais
a) el frontal amb la barra de bar i la zona de menjador seran de total ús del concessionari, i la resta de sectors seran d’ús de l’Associació tot i que podran ser explotades pel concessionari amb previ avís i en ocasions puntuals.

b) la sala de juntes i el despatx seran d’us exclusiu de l’Associació Casino Castellarenc.

11.- Resolució del concurs:
a) l’adjudicació de la concessió es resoldrà entre els membres de l’associació del
Casino Castellarenc i membres d’altres associacions locals.
b) s’obrirà un dels sobres per valorar les propostes. L’altre quedarà tancat i en dipòsit, fins que s’acabi el procés de concessió com a mesura de transparència.
c) el divendres 30 de novembre es publicarà la resolució final i els resultats a la pàgina Web del Casino Castellarenc (www.casinocastellarenc.org) i en cartells al mateix Casino. El dissabte 1 de desembre a les 11h fins les 12h al mateix casino, s’informarà als interessats i/o veïns/es de la decisió presa

Nota del Casino Castellarenc

Benvolguts/es veïns i veïnes de Castell d’Aro,

Com a Associació del Casino Castellarenc us volem explicar la relació dels fets del canvi d’arrendatari del local del poble.

Primer de tot dir explicar que el canvi s’ha realitzat de forma transparent i de mutu acord amb l’actual arrendatari Manolo Murillo. Ell ens va comunicar la seva intenció de deixar el local ara fa un mes, però es mantenia a l’espera oficial ja que té encara contracte en vigor fins a finals del 2019.

Ara fa unes setmanes amb unes converses amb alguns membres de la Junta ens fa oficial la seva decisió de deixar el local, però sempre amb les facilitats de mantenir el local obert fins a la nova obertura amb el nou arrendatari.

És per això que amb el local obert iniciem el procés de selecció del nou arrendatari i resoldrem aquesta situació amb la màxima diligencia possible, de forma totalment transparent per tal de que el local del Casino Castellarenc continuï essent un referent en el poble.

En últim lloc agrair al Sr. Manolo Murillo la seva dedicació i entrega al local del poble, la seva professionalitat amb els clients i el bon saber fer amb la Junta del Casino Castellarenc. Estem orgullosos que hagin format part durant 10 anys de la història del Casino Castellarenc. Gràcies de tot cor.

La Junta de l’Associació del Casino Castellarenc